Bacaan Doa Mohon Kekuatan Iman dan Keberlanjutan Nikmat

“Allaahumma innii as’aluka iimaanan laa yartaddu wa yaqiinan laa yanfadu wa muraafaqata al-nabiyyi shallaallaahu ‘alaihi wa sallama fi a’laa ghurafi al-jannati al-khuldi”

Arti Doa Mohon Kekuatan Iman dan Keberlanjutan Nikmat

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu iman yang tidak akan lepas, keyakinan yang tidak akan surut, dan menyertai Nabi Muhammad SAW, di surga yang paling tinggi selama-lamanya (HR Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Al-Nasa’i, Al-Hakim, Al-Thabarani, Abu Ya’la Al-Maushuli, dan Ibn Hibban)

Iklan